Procedura rejestracyjna sprowadzonego pojazdu

Sprowadziłeś pojazd z zagranicy?

Przed tobą niebanalne zadanie zarejestrowania pojazdu. Oto uproszczona procedura rejestracyjna:

1. Tłumaczenie dokumentów:

Aby zarejestrować pojazd, urzędy będą wymagały przetłumaczonych dokumentów. Dlatego najlepiej  wykonać tłumaczenia w pierwszym kroku. Wydział komunikacji wymaga m.in. następujących dokumentów:

  • dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży *, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności)
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana)
  • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji (dotyczy tylko nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru. )
  • dowód rejestracyjny pojazdu (jeżeli pojazd był zarejestrowany)
  • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa spoza Unii Europejskiej

Dodatkowo kopie tłumaczeń będą potrzebne w Urzędzie Celnym, Urzędzie Skarbowym.

* Umowa

Jeżeli umowa została sporządzona w dwóch językach, wymagane jest jedynie uwierzytelnienie dokumentu, czyli potwierdzenie zgodności wersji przez tłumacza przysięgłego. Warto przygotować dwujęzyczną umowę przed zakupem pojazdu. Pozwoli to zaoszczędzić nawet do 50 zł.

Pobierz dwujęzyczną umowę niemiecko-polską (Kaufvertrag) – 

Zgodnie z prawem tłumaczenia dokumentów urzędowych muszą być potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. Przetłumaczone dokumenty bez stempla tłumacza przysięgłego zostaną odrzucone w urzędzie.

 

W Warszawie tłumaczenia można zrobić np. tu: tłumacz przysięgły języka niemieckiego - www.glossa.info.pl. Więcej ofert tłumaczy znajdziesz tu - http://dokumenty-samochodowe.warszawa.pl/ogloszenia_tlumacz_przysiegly.

2. Badanie techniczne

 

Lista stacji kontroli pojazdów - http://dokumenty-samochodowe.warszawa.pl/stacja_kontroli_pojazdow

3. Punkt ksero

Najlepiej zrobić po 2 kopie wszystkich dokumentów, również tłumaczeń. Jeśli jest taka możliwość lepiej zrobić kopie w punkcie ksero, bo ceny w urzędach są kilkakrotnie wyższe.

4. Urząd Celny

UWAGA !
Należy opłacić akcyzę do 5 dni od deklarowanej daty przekroczenia granicy. Po przekroczeniu terminu można otrzymać mandat.

5. Urząd Skarbowy

6. Wydział Komunikacji

7. Ubezpieczenie

 


Szczegółowe opisy poszczególnych kroków:

UWAGA !
W różnych urzędach mogą być wymagane inne dokumenty, szczególnie jeśli chodzi o tłumaczenia. Dlatego przed udaniem się do Urzędu najlepiej upewnić się telefonicznie jakich dokumentów wymaga Twój Urząd.

 

Odpowiedzi

Rozwój strony

jeśli masz sugestie lub komentarze co do powiższego tekstu, prosimy je zamieścić poniżej, aby posłużyły w przyszłości innym osobom.

galll

ok

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.